NTA's 2020-2021 SHOW SEASON

NTA's Stage Kids Spring 2021 Production TBA

​at Washington Five Points

NTA's Broadway Bound Production 

Febuary 19th-21st 2021

at Washington Five Points


NTA's Fall Stage Kids Production 2020

​December at Washington Five Points